Svenska Mark- och Anläggningsbolagen AB

SMA är en företagsgrupp av infrastruktur- och markentreprenadbolag som jobbar över hela Sverige. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka söder om Göteborg.

Företaget utför mark, infrastruktur och VA-entreprenader. Kunderna är privata bolag, stat, landsting och kommuner.

Bolagen inom SMA består för närvarande av totalt ca 300 anställda och har en budgeterad omsättning för 2018 på ca 1,6 miljarder.

siluette sma

Go To Top